10,50

Categorie:

Bolfo Gold vlooiendruppels hond 40
Spot-on oplossing voor de preventie en behandeling van vlooien bij honden van minder dan 4 kg. Biedt een snelle werking tegen vlooien en vlooienlarven gedurende 4 weken.

Doeldiersoort
Honden

Werkzaam bestanddeel
Elke 0,4 ml pipet bevat: 40 mg imidacloprid; 0,4 mg butylhydroxytolueen.

 Indicaties
Preventie en behandeling van vlooien bij honden van minder dan 4 kg. Op de hond aanwezige vlooien worden gedood binnen één dag na de toediening. Een éénmalige behandeling beschermt tegen een verdere vlooienbesmetting gedurende 4 weken. Het product kan gebruikt worden als onderdeel van een behandelingsstrategie tegen vlooien-allergiedermatitis.

Contra-indicaties
Niet gespeende pups van minder dan 8 weken oud niet behandelen.
Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor één van de bestanddelen van dit product.

Dosering en toepassing
Bij gebruik van dit product dienen de instructies van de dierenarts opgevolgd te worden.

Wijze van toediening:
Neem een pipet uit de verpakking. Houd de pipet rechtop, draai en verwijder het dopje. Het dopje er omgekeerd weer opsteken, draaien om het zegel te verbreken en het dopje terug verwijderen.
Bij een rechtopstaande hond de haren tussen de schouderbladen uit elkaar drukken totdat de huid zichtbaar wordt.
Plaats de open zijde van de pipet op de huid en knijp de pipet enkele malen stevig samen om de inhoud direct op de huid te ledigen.

Aanwijzing voor een juiste toediening
Enkel voor uitwendig gebruik. Breng niet teveel op één enkele plaats aan; anders kan een deel van de oplossing van de zijde van de hond aflopen.
Een correcte toediening minimaliseert de gelegenheid voor de hond om aan het diergeneesmiddel te likken. Enkel aanbrengen op de onbeschadigde huid. Laat niet toe dat recent behandelde dieren elkaar aflikken.